Get Adobe Flash player

Covenant

กติกาสำหรับการเข้าใช้เว็บของสาขาวิชาเทคโนโยการจัดการสินค้าแฟชั่นนั้น ขอให้นักศึกษามีสติ และระลึกเสมอว่า ตนเอง คือ ว่าที่บัณฑิต ดังนั้น ก่อนกระทำการใดๆ ให้ใช้สติ คิด ไต่ตรองให้รอบคอบก่อน ให้สมกับที่เป็นบัณฑิตในอนาคต

2 Responses to Covenant

  • “เป็นหลักสูตรที่ผมสนใจ และต้องการดูว่าเรียนวิชาอะไรบ้าง”

    • admin says:

      ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ และขออภัยที่ตอบกลับล่าช้า
      ขณะนี้กำลังอัพเดทข้อมูลรายวิชาให้ครับ ลองเข้าชมราชวิชาในหลักสูตรได้แล้วครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *