Get Adobe Flash player

Face book

สามารถเข้าชมเฟสบุ๊คของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น

เพื่อดูกิจกรรมของรุ่นพี่ได้ เชิญคลิ๊กลิ้งด้านล่างนี้ครับ

>>> Facebook/FM Tech <<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *