Get Adobe Flash player

Techno Showcase

TECHNO SHOWCASE

Slide1

>>โปรดคลิกดูรายละเอียด<<

Slide3  Slide2

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 56

เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพระบบลีน ชุดกีฬา NIKE

ณ บริษัท ไฮเทค แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน และกำกับดูแลในครั้งนี้

     

*****************************************************************************

นักศึกษาเทคโนฯ รุ่น 55 ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศเวียดนาม

นางสาวกนกพร นิลพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ณ บริษัท โอเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด สาขาประเทศเวียดนาม  ตำแหน่ง Merchandiser

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข

เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ทำหน้าที่ประสานงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษารายนี้

10170690_894419987262026_950671060672111009_n

1920015_894419967262028_3211212079102363453_n   44  37 1610783_894420150595343_7952667571297989509_n

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 55

เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase

ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษ ครั้งที่ 4 

ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558

ในคอลเลกชั่นชื่อว่า “The secret in the Garden”

โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว  และ อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช  ประสานงานและกำกับดูแลโครงการนี้

         

        

P้icture : Thai Catwalk

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 55

เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์ และชุดราตรี

ณ บริษัท แอลทียู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน และกำกับดูแลในครั้งนี้

IMGP3241-1

1418120525207 IMGP3247 IMG20141209003 IMGP3231 IMGP3236

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 54

เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน Fashion  V  Together The  Student Fashion showcase

ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษ ครั้งที่ 3

ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ในคอลเลกชั่นชื่อว่า “The secret in the Garden”

โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว  และ อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช  ประสานงานและกำกับดูแลโครงการนี้

fvt1-088

  fvt1-091 fvt1-093 fvt1-095 fvt1-097 fvt1-099 fvt2-003  fvt2-007 fvt2-011 fvt2-009 fvt2-013

fvt2-015 fvt2-017 fvt2-019 fvt2-021 fvt2-023 fvt2-025 fvt2-027 fvt2-005 fvt1-089 fvt2-029

Picture : Thai Catwalk

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 54

เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์ และชุดราตรี

ณ บริษัท แอลทียู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน และกำกับดูแลในครั้งนี้

07

01 04 03 05

*****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 53

เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase

ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษ ครั้งที่ 2

ณ DPU Hall อาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

ในคอลเลกชั่นชื่อว่า ” Secret Love Secret Room”

โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว และ อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช  ประสานงานและกำกับดูแลงานนี้

         

        

Picture : Thai Catwalk

*****************************************************************************

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 55

เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ณ ศูนย์ต้นคิด มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน

และคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เข้าร่วมการเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ในครั้งนี้

DSCN3375 (Medium) DSCN3359 (Medium) DSCN3350 (Medium) DSCN3348 (Medium) DSCN3366 (Medium)
 *****************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 52

เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase

ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

ซึ่งจัดโดย ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในหัวข้อ “WONDERLAND” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

ณ DPU Hall อาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว  และ อาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช  ประสานงานและกำกับดูแลโครงการนี้

  DSCN1646    DSC[0] 

******************************************************************************

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น รุ่น 53

เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบ และกระบวนการผลิต ชุดวิวาห์ และชุดราตรี

ณ บริษัท แอลทียู แอพพาเรล จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข เป็นผู้ประสานงาน และกำกับดูแลในครั้งนี้

07

 08 03 04 02 06 05